Πώς υποβάλω ηλεκτρονική δήλωση;

Οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες e- ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ , που σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν από τον φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ , απευθύνονται σε όλους τους πολίτες που επιθυμούν να εξυπηρετηθούν ηλεκτρονικά.

Μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας μπορείτε να υποβάλετε την δήλωση σας στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Στους ακόλουθους συνδέσμους μπορείτε να βρείτε ένα σύντομο οδηγό της ηλεκτρονικής υποβολής και αναλυτικές οδηγίες.